ट्युबभित्र दन्तमञ्जन कसरी जान्छ ?

बिहान बिहानै ट्युबबाट निचोरेर मञ्जन निकाल्न त सजिलै हुन्छ । तर तपाईंहरूलाई थाहा छ त, ट्युबभित्र मञ्जन कसरी गयो होला ? अब म तपाईंहरूलाई भन्छु है त ।